Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego

2015-03-26

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”

więcej

Dopłaty do kredytów bankowych dla osób fizycznych

2015-03-13

W dniu 12 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę udzielania dotacji przeznaczonych na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.

więcej

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2016

2015-02-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2016

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”

2015-03-27

Dnia 27 marca 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Ślesin.

więcej

Pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej już są!

2015-03-26

W dniu 13 marca 2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2015.

więcej

Konkurs Ministerstwa Środowiska: PROJEKT: PRZESTRZEŃ

2015-03-26

PROJEKT: PRZESTRZEŃ to ogólnopolski konkurs Ministra Środowiska promujący inwestycje przyjazne człowiekowi i środowisku. Udział w konkursie jest bezpłatny. Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyróżnia inwestycje – podnosi komfort życia, poprawia estetykę najbliższego otoczenia i tworzy przestrzeń dla przyrody w mieście. Właśnie takie inwestycje można zgłosić do konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ.

więcej

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Starym Mieście

2015-03-25

W dniu 25 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście” z Gminą Stare Miasto. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Dyskutowali o OZE

2015-03-24

W dniu 23 marca 2015 r. w Sali Sesyjnej budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja pn. „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii. Ustawa o odnawialnych źródłach energii” organizowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Gospodarki oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o., w której udział wzięli przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu. Ustawa o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 11 marca 2015 r.

więcej

Straż Pożarna w Brzezinach ma nowy samochód

2015-03-24

W dniu 24 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Brzeziny na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Specjalistyczny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach

2015-03-23

W dniu 23 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach” z Gminą Pniewy. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Starsze wpisy