Zielone zamówienia publiczne

2016-01-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako instytucja publiczna wdraża rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska. W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić tych Państwa, którzy składają, w ramach tegorocznych naborów, wnioski do WFOŚiGW w Poznaniu, do stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych tzw. Zielonych zamówień publicznych.

więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach naboru dla PJB na rok 2017

2016-04-27

Zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017 dla Państwowych Jednostek Budżetowych.

więcej

Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?

2016-04-25

W czwartek 21 kwietnia w Leszczyńskim Centrum Biznesu miała miejsce konferencja: „Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?”, w której udział wzięło ponad 100 osób – przedsiębiorców, samorządowców, inwestorów prywatnych oraz uczniów. Celem spotkania było m.in. przekazanie wiedzy, która pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze najbardziej efektywnej technologii oraz informacji przydatnych w zdobywaniu dofinansowania dla inwestycji w OZE.

więcej

Jak wykorzystać OZE w podmiotach gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej?

2016-04-22

W dniach 20-21 kwietnia w Sławie odbyła się konferencja pn. „Gospodarka osadowa i wykorzystanie OZE w podmiotach gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej”. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy z terenu województwa lubuskiego i południa Wielkopolski. Spotkanie miało na celu przybliżyć technologię oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarowania osadami oraz zastosowania OZE w zakładach wodociągowych, kanalizacyjnych i komunalnych.

więcej

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

2016-04-12

Podczas tegorocznej największej imprezy na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym, czyli Targów WOD-KAN, firma Abrys oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wspólnie organizują Międzynarodowy Kongres ENVICON Water. Założeniem Kongresu jest realizacja prestiżowego wydarzenia, które stanie się jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

2016-04-12

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Dni Otwarte, DOFE) to akcja polegająca na udostępnianiu - szerokiemu gronu zainteresowanych - projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

więcej

Nabór wniosków w zakresie przedsięwzięć pozostałych, tj. nie objętych innymi regulaminami naboru wniosków wydawanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

2016-04-08

Nabór Wniosków na Przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie: monitoringu środowiska,zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii i innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

więcej

Zakończono I etap oceny wniosków na przedsięwzięcia z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZ. I złożonych do WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016

2016-04-07

W dniu 25 marca 2016 roku zakończyła się procedura oceny wniosków wg kryteriów dostępu na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie: publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów - planowanych do realizacji w 2016 roku.

więcej

Starsze wpisy