Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2016

2015-02-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2016

więcej

UWAGA! Zmiana konta bankowego WFOŚiGW w Poznaniu

2014-12-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana konta bankowego.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Uroczystość w chodzieskim szpitalu

2015-03-03

W dniu 27 lutego br. pani Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu wzięła udział w uroczystości zakończenia inwestycji dotyczącej modernizacji szpitala w Chodzieży, wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

więcej

Komenda Miejska PSP w Poznaniu otrzymała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy

2015-02-27

W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m. Poznania i pow. poznańskiego” z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim

2015-02-25

W dniu 23 lutego 2015 r. w siedzibie spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., w Ostrowie Wielkopolskim, Pani Hanna Grunt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczyła w uroczystym podpisaniu umowy na projekt i wykonawstwo robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”. Podczas spotkania zaprezentowano też główne założenia projektowe i technologiczne.

więcej

Będą badać stan środowiska w Wielkopolsce

2015-02-23

Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu może przystąpić do II etapu badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim.

więcej

Nowe samochody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolsce

2015-02-23

W dniu 19 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG – etap III” Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

2015-02-20

W dniu 19 lutego 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie

2015-02-19

W dniu 19 lutego 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Starsze wpisy