W dniu 5 czerwca 2015 r. WFOŚiGW w Poznaniu nieczynny!

2015-05-20

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2015 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2015 r., dzień 5 czerwca ustala się dodatkowym dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego na sobotę 15 sierpnia 2015 r.

więcej

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2016

2015-05-25

W dniu 12.05.2014 r. zakończyła się procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2016 na realizację przedsięwzięć realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe.

więcej

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucharach zakończona

2015-05-18

W piątek, 15 maja br. uroczyście zakończono inwestycję pn. „Modernizacja gospodarki osadowej, gazowej i energetycznej oczyszczalni ścieków w Kucharach”. Z tej okazji do Kuchar zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji wykonawczych i finansujących na prezentację nowej instalacji i zwiedzanie oczyszczalni. Wśród zaproszonych gości był Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

Odnawialne źródła energii szansą dla nowoczesnej gospodarki

2015-05-18

O Odnawialnych Źródłach Energii dyskutowano w Liskowie podczas konferencji zorganizowanej w dniu 15 maja br. przez Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, Gimnazjum im. Ks. W. Blizańskiego w Liskowie oraz Regionalne Centrum Informacyjno - Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii.

więcej

Zakład fermentacji jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami

2015-05-15

O założeniach do projektu zakładu odzysku odpadów biodegradowalnych dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej dyskutowano podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w dniach 13 – 14 maja br. przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu na terenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego ICHOT w Poznaniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentował Zarząd: Hanna Grunt, Prezes Zarządu, Marek Baumgart oraz Marek Zieliński, Zastępcy Prezesa Zarządu.

więcej

Powiat Kolski świętuje Dzień Ziemi

2015-05-11

W dniu 8 maja br. w Narodowym Archiwum Geologicznym Archiwum Próbek Geologicznych w Leszczach, gm. Kłodawa odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Ziemi 2015, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kole. Na zaproszenie władz powiatu kolskiego, w Dniu Ziemi uczestniczyła również Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Hanna Grunt, wraz z Zespołem Doradców Energetycznych.

więcej

Przekazanie Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebez. i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik”

2015-05-11

Dnia 11 maja 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbyło się przekazanie Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ, na realizację projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebez. i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik”, którego Beneficjentem jest Sater Kórnik Sp. z o.o. Potwierdzenie, z rąk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Hanny Grunt, odebrał Prezes Zarządu firmy Sater Kórnik Sp. z o. o. Pan Maksymilian Sułkowski. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski oraz zespół projektowy.

więcej

Zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków na przedsięwzięcia Pozostałe, tj. te które nie są objęte innymi regulaminami naboru wniosków wydawanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

2015-05-08

W dniu 06 maja 2015 roku zakończyła się procedura oceny merytorycznej I stopnia wniosków na przedsięwzięcia Pozostałe planowane do realizacji w 2015 roku. Po ocenie formalnej do dalszego etapu oceny zostało dopuszczonych 114 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny I stopnia merytoryczne kryteria dostępu spełniło 109 wniosków kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny merytorycznej II stopnia.

więcej

Starsze wpisy