KAWKA po raz trzeci!

2015-08-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z poprawą jakości powietrza w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2015-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – drugi nabór

2015-10-07

Zakończyła się procedura oceny wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach naboru złożono 24 wnioski na kwotę dofinansowania 381 285,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu do oceny wniosków w według kryteriów selekcji, zostały zakwalifikowane 23 wnioski.

więcej

Zakończenie Wielkopolskich Dni Energii 2015

2015-10-06

W dniu 4 października 2015 r. w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Marszewie koło Pleszewa odbyło się ostatnie wydarzenie w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2015, towarzyszące Jesiennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ: Przyjazna energia w domu i zagrodzie. Celem akcji jest propagowanie wśród mieszkańców Wielkopolski zasad racjonalnego gospodarowania energią i ochrony środowiska, zachęcające do zapoznania się z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnym jej wykorzystaniem.

więcej

Złoty węgiel dla Wielkopolski

2015-10-05

W ramach przyjętej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3) oraz Inteligentnych Specjalizacji, grupa instytucji, firm oraz administracji samorządowej postanowiła zorganizować dnia 29 września 2015 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kiszkowie spotkanie informacyjne. Tematyka dotyczyła pierwszego priorytetowego obszaru specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomego konsumenta”, a także działania: „Gospodarka paliwowo – energetyczna oparta na agrobiomasie”.

więcej

Nowoczesna Ekopracownia w Strzałkowie

2015-09-29

Nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie. Na jej wyposażenie, czyli nowoczesny sprzęt multimedialny oraz przyrządy i środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i badań, dotacji udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. „Moja wymarzona ekopracownia - centrum edukacji ekologicznej” to projekt Stowarzyszenia „Rozwinąć Skrzydła” ze Strzałkowa.

więcej

Tworzymy Atmosferę w Poznaniu

2015-09-28

Poznań to kolejne miasto na mapie do którego zawitała Strefa Dobrej Atmosfery. W sobotę, 26 września na poznańskiej Cytadeli odbyła się ekoimpreza, której celem było propagowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa oraz pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy środowiska.

więcej

Otwarto targowisko miejskie w Śremie

2015-09-24

W środę, 16 września br. uroczyście otwarto zmodernizowane targowisko miejskie w Śremie. Koszt przebudowy śremskiego Targowiska Miejskiego wyniósł niemal 10 mln zł, w tym 198.967,00 zł to umarzalna (15%) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

XV – lecie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile

2015-09-11

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, 8 września 2015 r. obchodziło XV – lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się w siedzibie Fundacji Gębiczyn w Gębiczynie. Do Stowarzyszenia należy 18 gmin oraz Powiat Pilski, a jego działania obejmują województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Celem SGiPN jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego.

więcej

Starsze wpisy