Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2016-07-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Konferencja "Gospodarka wodna - planowanie przestrzenne - ochrona jezior"

2016-12-02

W dniach 16 – 17 listopada w Chodzieży odbyła się Konferencja pn. Gospodarka wodna – planowanie przestrzenne – ochrona jezior, organizowana przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska, Wellington Eco, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Urząd Miasta w Chodzieży.

więcej

Nowy Program Priorytetowy

2016-11-21

W dniu 28.10.2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdziła Program Priorytetowy „LED – Oświetlenie Energooszczędne”. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego.

więcej

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku.

2016-11-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

więcej

Pieniądze na usuwanie barszczu Sosnowskiego już są!

2016-11-15

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego realizowanych w roku 2017.

więcej

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Wielkopolsce

2016-11-10

Jeden z dwóch OSD z terenu Województwa Wielkopolskiego, Energa-Operator SA, zorganizował w dniu 7 listopada b.r. w Licheniu seminarium dla samorządów. Zakres merytoryczny spotkania obejmował m.in. omówienie dobrych praktyk i współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z przedstawicielami samorządów terytorialnych w takich obszarach jak inwestycje w sieciową infrastrukturę energetyczną czy proces przyłączania do sieci prosumentów.

więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii

2016-11-10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017” ogłasza nabór wniosków

więcej

Zakończono I etap oceny wniosków wg kryteriów dostępu 1.1 – 1.14 dla przedsięwzięć związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół w roku 2017

2016-11-04

W dniu 25 października 2017 roku zakończyła się procedura oceny wniosków wg kryteriów dostępu 1.1 – 1.14 na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół planowanymi do realizacji w 2017 roku.

więcej

Starsze wpisy