Nabór wniosków w zakresie przedsięwzięć pozostałych, tj. nie objętych innymi regulaminami naboru wniosków wydawanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

2015-01-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”

więcej

UWAGA! Zmiana konta bankowego WFOŚiGW w Poznaniu

2014-12-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana konta bankowego.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gm. Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków”.

2015-01-21

Dnia 21 stycznia 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbyło się przekazanie warunkowego Potwierdzenia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ, na realizację projektu „Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gm. Sieraków wraz z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków”, którego Beneficjentem jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sierakowie. Potwierdzenie, z rąk Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pana Marka Baumgarta, odebrał Prezes Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie Pan Robert Ciszak.

więcej

Zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków na przedsięwzięcia z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ na 2015 r.

2015-01-20

W dniu 15 stycznia 2015 roku zakończyła się procedura oceny merytorycznej I stopnia wniosków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej planowanych do realizacji w 2015 roku.

więcej

Samochody napędzane CNG i LNG w śremskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

2015-01-12

W dniu 8 stycznia br., na zaproszenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie, Pawła Wojny oraz Burmistrza Śremu, Adama Lewandowskiego, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Hanna Grunt, wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej przekazania nowych samochodów napędzanych paliwem CNG i LNG. Inwestycja dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

więcej

Zakończył się nabór wniosków na usuwanie azbestu

2015-01-08

W dniu 7 stycznia 2015 roku zakończył się nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2015 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

więcej

Wesołych Świąt!

2014-12-22

więcej

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Działanie 3.6 - Konkurs 17/III/2014

2014-12-22

W dniu 18 grudnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 51/2014 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej

Podsumowanie 2014 r. w zakresie inwestycji na rzecz ochrony środowiska.

2014-12-19

Kończący się roku i prognozy na przyszły były tematem konferencji prasowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która odbyła się 17 grudnia w siedzibie Funduszu. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podsumował rok 2014 pod względem inwestycji na rzecz ochrony środowiska oraz opowiedział o planach na nowy, 2015 rok.

więcej

Starsze wpisy