# # # # A A A

„Postaw na słońce”

Data 08.02.2019
„Postaw na słońce”... Grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Postaw na słońce”, prowadzonego przez Fundację BOŚ. W projekcie można realizować […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Ochrona i odbudowa populacji pszczół – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.4 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Ochrony i odbudowy populacji pszczół w roku 2019

Data 07.02.2019
Ochrona i odbudowa populacji pszczół – zakońc... W dniu 31.01.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.4 na przedsięwzięcia dotyczące Ochrony i odbudowy populacji pszczół  […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej na rok 2019

Data 06.02.2019
Nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

Data 06.02.2019
Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosyst... W dniu 30 stycznia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi na […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>
  • Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Komisja Europejska