# # # # A A A

Zaplanowano środki na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej

Data 22.02.2017
Zaplanowano środki na przedsięwzięcia z zakresu... W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Warunki do dofinansowania w zakresie występowania pomocy publicznej ... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zakończenie oceny wniosków wg kryteriów dostępu dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody w roku 2017.

Data 22.02.2017
Zakończenie oceny wniosków wg kryteriów dostęp... W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW przyjął informację na temat zakończonej oceny wniosków wg kryteriów dostępu dla przedsięwzięć z zakresu ochrony i kształtowania przyrody planowanych do realizacji w roku 2017. W ramach ... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej…”

Data 22.02.2017
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zaku... Dnia 20 lutego 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i ... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Doradcy energetyczni na spotkaniach z mieszkańcami Wielkopolski

Data 22.02.2017
Doradcy energetyczni na spotkaniach z mieszkańcam... W wyniku pierwszego naboru w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017” złożonych zostało niemalże 600 wniosków. Mimo ... CZYTAJ WIĘCEJ >>
  • Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Komisja Europejska