Nabór wniosków na edukację ekologiczną na 2015 rok

2014-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

VII konferencja „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”

2014-10-28

Ministerstwo Środowiska seredecznie zaprasza Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko do udziału w Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych priorytetów oraz instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Podczas konferencji podsumowane zostanie doświadczenia z realizacji POIiŚ oraz wskazane zostaną perspektywy na przyszłość w finansowaniu projektów środowiskowych

więcej

Wielkopolska Konferencja Ratownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska dla organizatorów kąpielisk.

2014-10-28

O ochronie środowiska i bezpieczeństwie na kąpieliskach dyskutowano podczas „Wielkopolskiej Konferencji Ratownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska dla organizatorów kąpielisk”, która odbyła się 23 października 2014 r. Konferencję otworzył Mariusz Krzywiński, Prezes Zarządu WOPR Województwa Wielkopolskiego oraz Marek Baumgart, Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.

więcej

Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi!

2014-10-23

Podczas odbywającej się w Pałacu Prezydenckim konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, Bronisław Komorowski, Prezydent RP, wręczył Hannie Grunt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Złoty Krzyż Zasługi. Pani Prezes otrzymała to odznaczenie za zasługi dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska.

więcej

NFOŚiGW i WFOŚiGW wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020

2014-10-20

15 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

więcej

Targi POLEKO 2014

2014-10-20

Tegoroczna, 23 edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO odbyła się w dniach 14-17 października 2014 r. Targi POLEKO 2014 to ponad 50 konferencji, debat, warsztatów i pokazów. Podczas uroczystego otwarcia, Pani Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu otrzymała nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji marketingowej.

więcej

50 – lecie Służb Melioracyjnych Wielkopolski

2014-10-06

Marek Baumgart oraz Marek Zieliński, Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzięli udział w uroczystości związanej z jubileuszem 50-lecia Służb Melioracyjnych Wielkopolski, która odbyła się 5 września br. w Sali Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyła Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Posłowie na Sejm RP Stanisław Kalemba oraz Józef Racki, Członek Zarządu WW Krzysztof Grabowski, samorządowcy województwa wielkopolskiego, dyrektorzy wielu instytucji oraz pracownicy WZMiUW.

więcej

Szkolenie dla Beneficjentów dot. prawidłowej realizacji projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

2014-09-30

W dniu 29 września br. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. Prawidłowa realizacja projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie skierowane było do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

więcej

Starsze wpisy