UWAGA! Zmiana konta bankowego WFOŚiGW w Poznaniu

2014-11-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana konta bankowego.

więcej

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z OZE oraz ochrony przed hałasem

2014-11-18

Dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem,realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, planowanych do realizacji w 2015 roku przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Podpisano umowę na Program KAWKA 2

2014-11-27

W dniu 26 listopada 2014 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego p.n.: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

więcej

Konferencja „Reforma Gospodarki Wodnej”

2014-11-25

W dniu 20 listopada odbyła się we Wrocławiu konferencja pt. „Reforma Gospodarki Wodnej” realizowana przez Ministerstwo Środowiska w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej oszczędzaniu zasobów. Na zaproszenie Ministra Macieja H. Grabowskiego, spotkali się na niej przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów, których zaproszono do dyskusji na temat projektu Nowego prawa wodnego i reformie gospodarki wodnej. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udział w konferencji wziął Marek Baumgart, Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu.

więcej

Uroczystość podpisania umowy na roboty budowlane dla Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III”

2014-11-19

W piątek, 14 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz podpisano kolejną z umów dotyczących przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

Nowy samochód ratownictwa technicznego dla strażaków w Gostyniu

2014-11-19

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy poświęcono i przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. W uroczystości, która odbyła się 13 listopada br. udział wziął Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

Uroczysty odbiór inwestycji „Zbiornik małej retencji Przebędowo”

2014-11-18

Na zaporze czołowej zbiornika na rzece Trojanka w Przebędowie (gmina Murowana Goślina) w dniu 14 listopada br. odbyła się uroczystość odbioru końcowego inwestycji , której głównym celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe wsi Przebędowo oraz miasta Murowana Goślina. W przecięciu wstęgi udział brał Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

Obwałowanie prawostronne Warty w Pięczkowie

2014-11-18

W dniu 13 listopada br. na zaproszenie Arkadiusza Błochowiaka, Dyrektora WZMiUW w Poznaniu, w uroczystym odbiorze inwestycji „Pięczkowo, obwałowanie prawostronne rz. Warty” udział wziął Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

VII konferencja „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”

2014-11-17

Ministerstwo Środowiska seredecznie zaprasza Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko do udziału w Konferencji „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów środowiskowych priorytetów oraz instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Podczas konferencji podsumowane zostanie doświadczenia z realizacji POIiŚ oraz wskazane zostaną perspektywy na przyszłość w finansowaniu projektów środowiskowych

więcej

Starsze wpisy