PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

2014-09-19

Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska”, która odbędzie się 1 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będzie dwudniowe seminarium pt. „Potencjał geotermii w Polsce – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich.

więcej

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ.

2014-09-16

W dniu 12 września 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu”, w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, którego Beneficjentem jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Poznaniu.

więcej

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu POIiŚ z Przedsiębiorstwem Komunalnym we Wronkach na przygotowanie dokumentacji.

2014-09-11

Dnia 10 września 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki etap II – dokumentacja projektowa”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach.

więcej

Podpisano umowę w ramach POIiŚ o dofinansowanie projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”

2014-09-11

Dnia 10 września 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Rawicz.

więcej

Umowa o dofinansowanie projektu POIiŚ na przygotowanie dokumentacji – Gmina Kłodawa.

2014-09-11

Dnia 10 września 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa – przygotowanie dokumentacji”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Kłodawa.

więcej

ECO DESIGN ZGŁOŚ SIĘ I POKAŻ, ŻE TWÓJ PRODUKT JEST EKO!

2014-09-05

2 września 2014 r. ruszył konkurs ECO DESIGN skierowany do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Wydarzenie objął patronatem minister środowiska Maciej Grabowski. Finałowe rozwiązania zostaną zaprezentowane na wystawie podczas targów POLEKO 2014.

więcej

Szkolenie 3.6 Schemat VI WRPO 2007-2013

2014-08-29

W dniu 28 sierpnia 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeprowadzili dwa szkolenia adresowane do potencjalnych beneficjentów Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w ramach Schematu VI Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej

Starsze wpisy