Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2015-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Zakończono procedurę oceny wniosków na zadania proekologiczne realizowane przez Państwowe Jednostki Budżetowe ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2016

2015-07-30

Listy zadań uzgodnione z właściwymi dysponentami części budżetowych - wyniki naboru przedstawia lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016.

więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy

2015-07-27

W dniu 27 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Trzcinica na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcinica poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych przez Banki Spółdzielcze dla osób fizycznych

2015-07-24

W związku z umową podpisaną przez WFOŚiGW w Poznaniu ze Spółdzielczą Grupą Bankową, w sprawie udzielania dotacji przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, na inwestycje w zakresie ochrony środowiska realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla osób fizycznych, przedstawiamy listę Banków Spółdzielczych, które przystąpiły do realizacji umowy.

więcej

Wielkopolska Policja świętowała w Ostrowie Wielkopolskim

2015-07-24

We wtorek, 21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru ostrowskiej Komendzie Powiatowej Policji. W uroczystościach wziął udział m.in. Marszałek Sejmu Józef Zych, Wicewojewoda Wielkopolski Pani Dorota Kinal oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Wśród gości obecni byli również posłowie ziemi ostrowskiej, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu ostrowskiego, powiatowi i miejscy samorządowcy na czele ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim i Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatą Klimek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, komendanci miejscy i powiatowi województwa wielkopolskiego, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z wielkopolską Policją.

więcej

Samochód ratowniczo – gaśniczy dla strażaków z Siedlec

2015-07-23

W dniu 22 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Siedlec na dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedlec, Gmina Siedlec”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Wsparcie techniczne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

2015-07-23

Kolejne środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Wielkopolskim. W środę, 22 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z Gminą Grodzisk Wielkopolski. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie

2015-07-17

W dniu 15 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie” z Gminą Suchy Las. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Starsze wpisy