Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Szkolenie dla Beneficjentów dot. prawidłowej realizacji projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

2014-09-30

W dniu 29 września br. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. Prawidłowa realizacja projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie skierowane było do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – XI runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014).

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

więcej

Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

2014-09-19

Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska”, która odbędzie się 1 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będzie dwudniowe seminarium pt. „Potencjał geotermii w Polsce – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014 r. w Pałacu Lubomirskich.

więcej

ECO DESIGN zgłoś się i pokaż, że Twój produkt jest eko!

2014-09-19

2 września 2014 r. ruszył konkurs ECO DESIGN skierowany do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Wydarzenie objął patronatem minister środowiska Maciej Grabowski. Finałowe rozwiązania zostaną zaprezentowane na wystawie podczas targów POLEKO 2014.

więcej

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ.

2014-09-16

W dniu 12 września 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu”, w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, którego Beneficjentem jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Poznaniu.

więcej

Starsze wpisy