Nabór wniosków na przedsięwzięcia dot. edukacji ekolog. - realizacja audycji radiowych, telewizyjnych; tworzenie i rozwój ścieżek ekologicznych, ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych

2016-02-01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

więcej

Zielone zamówienia publiczne

2016-01-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako instytucja publiczna wdraża rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska. W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić tych Państwa, którzy składają, w ramach tegorocznych naborów, wnioski do WFOŚiGW w Poznaniu, do stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych tzw. Zielonych zamówień publicznych.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2015-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Zjazd Subregionalny z udziałem przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu

2016-02-12

W czwartek 11 lutego Pani Prezes Hanna Grunt oraz przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych uczestniczyli w kolejnym Zjeździe Subregionalnym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Spotkanie dla samorządów subregionu poznańskiego odbyło się tym razem w Trzebawiu k/Stęszewa.

więcej

Zakończyła się ocena wniosków na ochronę i kształtowanie przyrody

2016-02-10

W wyniku zakończonej oceny wg kryteriów dostępu, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. zaplanował pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i kształtowania przyrody planowanych do realizacji w 2016 r.

więcej

Kolejny Zjazd Subregionalny dla samorządów

2016-02-08

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, po raz drugi uczestniczyli w zjeździe subregionalnym organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Tym razem zjazd dotyczył subregionu pilskiego i odbył się 4 lutego w Chodzieży. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.

więcej

Usuwanie AZBESTU – pieniądze już są!

2016-02-02

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 02.02.2016 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

więcej

Doradcy Energetyczni na Zjazdach Subregionalnych dla samorządów

2016-01-29

W czwartek 28 stycznia przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych Ireneusz Ratajczak i Łukasz Dranikowski uczestniczyli w Zjeździe Subregionalnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie WOKISS. Spotkanie, które odbyło się w Pałacu w Pakosławiu było dedykowane włodarzom samorządowym oraz pracownikom urzędów.

więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków na przedsięwzięcia z zakresu G. Wodnej, G. Wodno-Ściekowej, G. Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi,Ochrony Powietrza wraz z OZE oraz Ochrony Przed Hałasem na 2016r.

2016-01-26

W dniu 20.01.2016 r. zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków na przedsięwzięcia z zakresu Gospodarki Wodnej, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi, Ochrony Powietrza wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii oraz Ochrony Przed Hałasem planowanych do realizacji w 2016 r.

więcej

Zakończono ocenę wniosków według kryteriów dostępu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na rok 2016

2016-01-20

Zakończyła się procedura oceny wniosków według kryteriów dostępu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2016. W ramach naboru wpłynęły 23 wnioski, w wyniku przeprowadzonej oceny 22 wnioski spełniają kryteria dostępu i kwalifikują się do dalszego etapu oceny.

więcej

Starsze wpisy