Nabór wniosków na edukację ekologiczną na 2015 rok

2014-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi!

2014-10-23

Podczas odbywającej się w Pałacu Prezydenckim konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, Bronisław Komorowski, Prezydent RP, wręczył Hannie Grunt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Złoty Krzyż Zasługi. Pani Prezes otrzymała to odznaczenie za zasługi dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska.

więcej

NFOŚiGW i WFOŚiGW wyrażają wolę wspólnego realizowania zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020

2014-10-20

15 października 2014 r., podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezes NFOŚiGW podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

więcej

Targi POLEKO 2014

2014-10-20

Tegoroczna, 23 edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO odbyła się w dniach 14-17 października 2014 r. Targi POLEKO 2014 to ponad 50 konferencji, debat, warsztatów i pokazów. Podczas uroczystego otwarcia, Pani Hanna Grunt, Prezes WFOŚiGW w Poznaniu otrzymała nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji marketingowej.

więcej

Szkolenie dla Beneficjentów dot. prawidłowej realizacji projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

2014-09-30

W dniu 29 września br. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. Prawidłowa realizacja projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie skierowane było do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIV runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014).

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – XI runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014).

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

2014-09-29

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014).

więcej

Starsze wpisy