PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach naboru: „Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"

2014-07-23

W dniu 17.07.2014 r. zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków, złożonych o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2015 na realizację przedsięwzięć związanych z poprawą jakości powietrza „Program KAWKA” część 2.

więcej

Podpisano umowę w ramach POIiŚ na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze z Gminą Zbąszyń

2014-07-23

Dnia 23 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, gmina Zbąszyń”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Zbąszyń.

więcej

Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej

2014-07-10

W dniu 9 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Złotów na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej”.

więcej

Obchody Święta Lasu z okazji 120 – lecia Nadleśnictwa Sarbia

2014-07-02

Uroczysta narada z nadaniem sztandaru Nadleśnictwa Sarbia w dniu obchodów Święta Lasu z okazji 120-lecia Nadleśnictwa Sarbia i 90-lecia Lasów Państwowych odbyła się 28 czerwca 2014 r. z udziałem zaproszonych gości: m.in. posłanki RP Pani Marii Małgorzaty Janyska, Dyrektora RDLP w Pile Pana Ryszarda Standio, Marszałka Pana Tomasza Bugajskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Baumgarta – Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli zakładów usług leśnych świadczących usługi na rzecz nadleśnictwa Sarbia i wielu innych.

więcej

Medal „Serce, myśli, czyny” dla Marka Baumgarta, Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu

2014-07-02

W dniu 27 czerwca br. podczas uroczystego spotkania inaugurującego Święto Stęszewa, burmistrz Włodzimierz Pinczak wyróżnił medalami „Serce, myśli, czyny” oraz specjalnymi dyplomami osoby, które szczególnie aktywnie działają dla dobra gminy Stęszew. Wśród nich znalazł się Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wyróżnieni w tym roku medalem „Serce, myśli, czyny” nie są jej mieszkańcami, ale postaciami, które mają dobry wpływ na funkcjonowanie gminy Stęszew oraz jej rozwój. Po części oficjalnej przy urzędzie, na tzw. Stacji Turystycznej posadzono Dąb Wolności.

więcej

Nowa instalacja fotowoltaiczna w Ostrzeszowie

2014-07-01

W dniu 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z firmą International Company Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Głogoczów dla projektu pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWp w miejscowości Ostrzeszów”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

więcej

Kolektory słoneczne dla placówki medycznej w Pile

2014-07-01

W dniu 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Ars Medical Sp. z o. o. w Pile dla projektu pn. „Budowa kolektorów słonecznych z instalacją do przesyłu energii w celu modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody w Ars Medical Sp. z o. o. w Pile”. Przedmiotem projektu jest instalacji na dachu placówki medycznej Ars Medical 70 szt. kolektorów słonecznych płaskich, o łącznej mocy 0,1021 MW wraz z instalacją do przesyłu energii, w zakresie modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej.

więcej

Starsze wpisy