WFOŚiGW w Poznaniu walczy z Barszczem Sosnowskiego!

2015-07-03

W związku z narastającym problemem zagrożenia życia i zdrowia z powodu Barszczy Sosnowskiego, gatunku obcego dla krajowej flory, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje przeznaczyć w 2016 r. środki finansowe na eliminację zakresu występowania tej rośliny.

więcej

Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – już są!

2015-07-01

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 01.07.2015 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

więcej

Przypomnienie dla Beneficjentów Priorytetu III WRPO 2007-2013 o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za I półrocze 2015 roku

2015-06-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przypomina o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za I półrocze 2015 roku. Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą należy składać do piątego dnia miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 6 lipca 2015 r., jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

więcej

Farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie uruchomiona

2015-07-02

Uroczyście otwarta we wtorek, 30 czerwca br., farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie znajduje się w czołówce pod względem możliwości produkcji energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla wśród tego typu farm w Polsce. Stanowi ona jedną z największych elektrowni PV (elektrownie słoneczne) w Polsce. Moc farmy wynosi 2 MW.

więcej

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla strażaków z Siedliska

2015-07-02

W dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Trzcianka na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcianka poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Wsparcie techniczne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu

2015-07-01

W dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z Gminą Ujście. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubowie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy

2015-06-30

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Gminą Łubowo na dofinansowanie projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Łubowo”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tłokinia Wielka

2015-06-26

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka” z Gminą Opatówek. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

więcej

Szkolenie dla Beneficjentów dot. prawidłowej realizacji projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

2015-06-25

W dniu 24 czerwca br. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów pn. „Prawidłowa realizacja projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Spotkanie skierowane było do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

więcej

Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

2015-06-25

Zakończyła się procedura oceny wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach naboru złożono 78 wniosków na kwotę dofinansowania 1 290 393,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu do oceny wniosków w według kryteriów selekcji, zostały zakwalifikowane 72 wnioski.

więcej

Starsze wpisy