Wesołych Świąt!

2014-12-22

więcej

UWAGA! Zmiana konta bankowego WFOŚiGW w Poznaniu

2014-12-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że z dniem 01.01.2015r. nastąpi zmiana konta bankowego.

więcej

Przypomnienie dla Beneficjentów Priorytetu III WRPO 2007-2013 o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za II półrocze 2014 roku

2014-12-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przypomina o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za II półrocze 2014 roku. Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą należy składać do piątego dnia miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 5 stycznia 2015 r., jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

więcej

Usuwanie azbestu w roku 2015

2014-12-15

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest planowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego stopnia powiatowego oraz związki międzygminne na terenie województwa wielkopolskiego w 2015 roku.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2015

2014-09-23

Przedstawiamy informację o planowanych naborach wniosków na rok 2015 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

PROGRAM PROSUMENT

2014-04-29

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie jest instytucja wdrażającą w/w Program.

więcej

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Działanie 3.6 - Konkurs 17/III/2014

2014-12-22

W dniu 18 grudnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 51/2014 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej

Podsumowanie 2014 r. w zakresie inwestycji na rzecz ochrony środowiska.

2014-12-19

Kończący się roku i prognozy na przyszły były tematem konferencji prasowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która odbyła się 17 grudnia w siedzibie Funduszu. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podsumował rok 2014 pod względem inwestycji na rzecz ochrony środowiska oraz opowiedział o planach na nowy, 2015 rok.

więcej

Przypomnienie dla Beneficjentów Priorytetu III WRPO 2007-2013 o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za II półrocze 2014 roku

2014-12-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przypomina o obowiązku złożenia wniosku sprawozdawczego za II półrocze 2014 roku. Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą należy składać do piątego dnia miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 5 stycznia 2015 r., jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.

więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków na przedsięwzięcia z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ złożonych do WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

2014-12-17

W dniu 12 grudnia 2014 roku zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej planowanych do realizacji w 2015 roku. W ramach naboru, który zakończył się 06.11.2014 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęły 204 wnioski na kwotę wnioskowaną ogółem 21.091.365,00 zł, w tym w roku 2015 – 14.679.246,00 zł

więcej

Polski Kongres Energii Odnawialnej

2014-12-17

15 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja podsumowująca Polski Kongres Energii Odnawialnej – cykl spotkań prezentujący perspektywy rozwoju, stan prawny i praktyczne aspekty związane z szeroko pojętym inwestowaniem w zieloną energię w Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. były premier Waldemar Pawlak, poseł Jacek Najder, wiceprezes PSEW Grzegorz Skarżyński, Sebastian Stępnicki z Ministerstwa Gospodarki oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Marek Baumgat.

więcej

Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku”

2014-12-08

Dnia 8 grudnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku”, realizowanego w ramach I osi priorytetowej – Gospodarka wodno-ściekowa – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Suchy Las.

więcej

H2O to jest to! Konkurs fotograficzny Ministerstwa Środowiska dla dzieci i młodzieży

2014-12-08

Tylko do jutra Ministerstwo Środowiska czeka na zdjęcia w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Tematem konkursu jest woda i wszystko co z wodą związane.

więcej

Starsze wpisy