# # # # A A A

25 – lecie istnienia WFOŚiGW w Poznaniu

29.06.2018

26 czerwca 2018 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obchodził uroczystość 25-lecia istnienia, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W gali uczestniczyli goście reprezentujący władze rządowe, parlamentarzyści, instytucje ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Gdańska, Szczecina, Katowic i Zielonej Góry, samorządowcy z powiatów, miast i gmin Wielkopolski oraz przedsiębiorcy i służby mundurowe.

Wśród gości na spotkaniu byli m.in. Poseł Bożena Szydłowska, Marlena Maląg – Wicewojewoda  Wielkopolski, Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Leszek Tokarczyk z NFOŚiGW – występujący w imieniu Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy oraz ks. Marcin Janecki – Dyrektor Caritasu Archidiecezji Poznańskiej, reprezentujący  Arcybiskupa Poznańskiego.

Gości przywitała Jolanta Ratajczak, Prezes  Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, mówiąc o 25-letniej historii Funduszu i o jego dokonaniach.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Odznak Honorowych „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Wicedyrektorzy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marzena Andrzejewska–Wierzbicka i Jarosław Sobczak oraz Dariusz Szymczak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek Rady Nadzorczej Funduszu i członek kapituły Odznaki Honorowej wręczyli odznaki pracownikom WFOŚiGW w Poznaniu: Prezes Zarządu Jolancie Ratajczak oraz Krystynie Aleksandrzak, Robertowi Złotkowi, Tomaszowi Kadzewiczowi i Witoldowi Kamińskiemu. Doceniono ich całokształt działalności zawodowej i społecznej, w szczególności dbałość o ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

Pani Prezes Jolanta Ratajczak została także uhonorowana Kordelasem, który – jak zaznaczył Tomasz Markiewicz, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu – jest „wyjątkowym, jednym z najwyższych odznaczeń” przyznawanym od 1996 roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji.

W imieniu byłych zarządów WFOŚiGW w Poznaniu wystąpili Bogusław Brzostowski, Prezes – Senior oraz Przemysław Gonera – założyciel Funduszu i jego pierwszy Prezes. Prezes Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu Aleksandra Durkowska wręczyły im jubileuszowe medale.

Jubileuszowe medale otrzymali także przedstawiciele instytucji współpracujących z Funduszem oraz pracownicy o najdłuższym stażu pracy w Funduszu.

W imieniu Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za nadesłane wyrazy uznania i życzliwości. Był to szczególny dzień dla całego Funduszu w Poznaniu.

 

 

 

W trakcie trwania Gali z okazji 25-lecia istnienia WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 26.06.2018 r. był przeprowadzony reportaż filmowy oraz została wykonana relacja fotograficzna.

W związku z powyższym,  uprzejmie informujemy, iż Pani/Pana wizerunek może być wykorzystany w celach promocyjnych WFOŚiGW w Poznaniu poprzez jego publikację w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej lub za pośrednictwem portali społecznościowych.