# # # # A A A

26.06.2018

W trakcie trwania Gali z okazji 25-lecia istnienia WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 26.06.2018 r. będzie przeprowadzony reportaż filmowy oraz wykonana relacja fotograficzna.

W związku z powyższym,  uprzejmie informujemy, iż Pani/Pana wizerunek może być wykorzystany w celach promocyjnych WFOŚiGW w Poznaniu poprzez jego publikację w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej lub za pośrednictwem portali społecznościowych.