# # # # A A A

Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

13.12.2017

 

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem części środków w ramach Programu Priorytetowego „OZE-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu naboru, w dniu 11 grudnia 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków. Wnioski, które w wyniku aktualizacji zmieniły status z „rezerwowego” na „podstawowy” zostaną skierowane do drugiego etapu oceny i będą podlegały ocenie wg kryteriów formalno-merytorycznych.

Równocześnie informujemy, że kolejne zmiany statusu wniosków z „rezerwowego” na „podstawowy” mogą następować do końca I kwartału 2018 r. Po tym terminie zestawienie wniosków o statusie „podstawowym” zostanie zamknięte.