# # # # A A A

Aktualizacja zestawienia wniosków w ramach Programu Priorytetowego Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

02.10.2017

W związku z prowadzoną oceną formalno-merytoryczną wniosków oraz uwolnieniem środków w ramach Programu Priorytetowego „TERMO-2017”, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu naboru, w dniu 27 września 2017 r. zatwierdził aktualizację zestawienia wniosków.
Wnioski, które dotychczas nie podlegały ocenie ze względu na brak środków w ramach Programu, zostają skierowane do oceny wg kryteriów formalno-merytorycznych.