# # # # # A A A

Aktualności

Gminy wiedzą jak ograniczać zużycie energii w budynkach i inwestować w odnawialne źródła energii

01.07.2020
W dniach 29-30.06.2020 r. odbyło się szkolenie on-line dla Gminnych Energetyków pn. „Termomodernizacja – jak otrzymać wsparcie finansowe”. Wydarzenie było dedykowane pracownikom gmin, którzy ukończyli […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Instrukcja wypełniania wniosku 5.0.0 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

30.06.2020
Już od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Aby usprawnić proces oceny wniosków i wyeliminować […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

KOMUNIKAT w sprawie bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

30.06.2020
Informujemy, że od 1 lipca br. sukcesywnie wznawiana będzie bezpośrednia obsługa klientów, w punkcie informacyjnym Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu przy […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

30.06.2020
Deszczówka Spółdzielnie Uprzejmie informujemy, że 08.07.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych . Nabór […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Nabór Wniosków w zakresie doposażenia służb ratowniczych 2020

30.06.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Nabór wniosków na Edukację Ekologiczną

30.06.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że planuje w dniach 09.07 – 31.08.2020 r. ogłosić nabór wniosków na edukację ekologiczną w […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Modernizacja budynków OSP

30.06.2020
Modernizacja budynków OSP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Nabór adresowany […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Program Priorytetowy „Moja Woda”

29.06.2020
Moja Woda Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>