# # # # A A A

Aktualności

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2020

11.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego

11.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

FINAŁ VIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

11.03.2019
15 lutego 2019 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu  odbył się finał VIII edycji konkursu „Odnawialne Źródła Energii” dla szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Organizatorem […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Uroczystość włączenia do systemu edukacyjnego prewencji społecznej mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych i ekologicznych

06.03.2019
1 marca br. podczas Targów Edukacyjnych na terenie MTP odbyła się uroczystość włączenia do systemu edukacyjnego prewencji społecznej 7 mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

WFOŚiGW uczestnikiem debaty dotyczącej jakości powietrza w Poznaniu

05.03.2019
W środę 27.02.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu odbyło się spotkanie dla mieszkańców miasta „Smog wspólna sprawa”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

03.03.2019
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody, […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

W Krotoszynie młodzi debatowali nt. czystego środowiska

26.02.2019
W dniu 21 lutego b.r. w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się konferencja „Czyste środowisko – lepsza jakość życia. Jak […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zero waste można być w każdym wieku

22.02.2019
Rekordowa frekwencja, wysoki poziom przysłanych prac, ciekawe pomysły i duży progres w zakresie wiedzy ekologicznej uczestników, tak w skrócie można podsumować II edycję konkursu ekologiczno-edukacyjnego […]... CZYTAJ WIĘCEJ >>