# # # # A A A

Azbest – nabór wniosków!

04.12.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłasza nabór wniosków na  przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2018.

Nabór Wniosków jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link