# # # # A A A

Chronimy Kasztanowca „Benedykta”

22.06.2018

Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem” jest najokazalszym w Polsce przedstawicielem swego gatunku.  Ma ponad 250 lat, jego obwód wynosi ok. 5, 4 m, a wysokość i rozłożystość korony to ok. 25 m. Ten piękny Pomnik Przyrody rośnie  na terenie Opactwa Benedyktynów  w Lubiniu, które samo jest Pomnikiem Historii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera pielęgnację i konserwację „Benedykta”:  w 2016 r. w kwocie dotacji 46.112,00 zł (okres realizacji 2017-2018) na prace pielęgnacyjne i zabezpieczające na zabytkowy drzewostan w Opactwie oraz w 2017 r.
w kwocie dotacji 12.500,00 zł (okres realizacji 2017) na prace zabezpieczające i konserwacyjne na Kasztanowcu.

Kasztanowiec „Benedykt” to niezwykłe drzewo, które było świadkiem naszej polskiej historii przez wieki. Według legendy, pod kasztanowcem znajduje się sieć podziemnych tuneli, prowadzących do skarbu. Inna opowieść mówi o polskich żołnierzach ostrzących na pniu szable w czasie potopu szwedzkiego, a kolejna o Adamie Mickiewiczu, który w cieniu drzewa dyskutował z zakonnikami.