# # # # A A A

Zapraszamy na konferencję „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia” – 01 lutego w Pile

18.01.2018
Zapraszamy na konferencję „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia” – 01 lutego w Pile

Szanowni Państwo,
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu zaprasza na konferencję pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”, która odbędzie się 01 lutego 2018 r. w Pile, w Sali Miejskiej centrum konferencyjnego Inwest-Park Piła, ul. Dąbrowskiego 8.
Współorganizatorami Konferencji są: Miasto Piła oraz Pilski Klaster Energetyczny.

Tematem spotkania będą zagadnienia związane z ochroną powietrza, zasadami współpracy Doradców Energetycznych z beneficjentami, źródłami finansowania inwestycji energetycznych oraz koncepcją funkcjonowania klastrów energii. Wydarzenie wpisuje się w cykl podobnych konferencji doradczych organizowanych przez doradców energetycznych w całym kraju.
Zapraszamy samorządy, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu północnej Wielkopolski.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do 26 stycznia 2018 r. na adres: lukasz.dranikowski@wfosgw.poznan.pl lub faksem pod nr: 61-841-10-09. Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszenia.
Koordynatorami Konferencji są: Magdalena Żelichowska (tel. 61-845-62-44, e-mail: magdalena.zelichowska@wfosgw.poznan.pl) oraz Łukasz Dranikowski (tel. 61-845-62-87, e-mail: lukasz.dranikowski@wfosgw.poznan.pl), którzy służą pomocą w sprawach organizacyjnych.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZDE