# # # # A A A

WZORY UMÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH


Zmiana wzoru umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017
Od dnia 3 lipca 2017 r. obowiązuje zaktualizowany wzór umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017.
Zmiany dotyczą preambuły umowy (odniesienie do Dziennika Ustaw) w oraz § 2 ust. 1 umowy.

Powrót