# # # # A A A

WZORY UMÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Zmiana wzoru umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego TERMO-2017
Od dnia 20 października 2017 r. obowiązuje zaktualizowany wzór umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego TERMO-2017.
Zmiany dotyczą § 7 ust. 1 umowy, gdzie doprecyzowano zapisy dotyczące zabezpieczenia w formie hipoteki.

Zmiana wzoru umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017
Od dnia 20 października 2017 r. obowiązuje zaktualizowany wzór umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017.
Zmiany dotyczą § 7 ust. 1 umowy, gdzie doprecyzowano zapisy dotyczące zabezpieczenia w formie hipoteki.

Zmiana wzoru umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017
Od dnia 3 lipca 2017 r. obowiązuje zaktualizowany wzór umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017.
Zmiany dotyczą preambuły umowy (odniesienie do Dziennika Ustaw) w oraz § 2 ust. 1 umowy.

Powrót