# # # # A A A

Dni Lasu i Zadrzewień

04.06.2018

Dni Lasów i Zadrzewień, trwające od 1 do 7 czerwca, to czas w którym upowszechniana jest wiedza o lesie.  Podczas tego tygodnia uświadamia się  społeczeństwu znaczenie lasów i gospodarki leśnej oraz organizuje społeczne akcje sadzenia drzew, pielęgnacji parków i zadrzewień, zakładania i porządkowania terenów zielonych oraz sprzątanie lasów i parków. Organizowane są także konkursy, wystawy, festyny o tej tematyce.

Drzewa są najwyższymi roślinami na ziemi, tworzą szczególne ekosystemy, o które powinniśmy dbać wspólnymi siłami.