# # # # A A A

Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

30.07.2019
Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

W dniu 24 lipca 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowane na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.
W Naborze złożono łącznie 117 wniosków, w tym 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę a 3 wnioski nie zostały zarejestrowane ze względów Regulaminowych.
Po ocenie formalnej 107 Wnioskodawców spełniło warunki określone w Regulaminie naboru i Instrukcji wypełniania wniosków.
W wyniku przeprowadzonej oceny 6 wniosków uzyskało wynik negatywny, co wyklucza je
z dalszego procedowania.
Kryteria oceny formalnej spełniło 107 wniosków, kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.