# # # # A A A

Doradcy energetyczni na spotkaniach z mieszkańcami Wielkopolski

22.02.2017
Doradcy

W wyniku pierwszego naboru w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017” złożonych zostało niemalże 600 wniosków. Mimo zakończonego naboru na OZE, zainteresowanie mieszkańców województwa wielkopolskiego poprawą efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jest w dalszym ciągu bardzo duże. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób prywatnych, Doradcy energetyczni WFOŚiGW w P-niu odbywają spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin, w zakresie pozostałych dwóch programów Funduszu skierowanych do osób fizycznych – „Termo – 2017” oraz „Piecyk – 2017”. Tego typu spotkania informacyjno – doradcze odbyły się w ostatnim czasie m.in. w Kępnie, Liskowie, Powidzu czy też Grzegorzewie. Rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca jakości powietrza i efektywności energetycznej idzie w parze z chęcią poszerzania wiedzy w tej tematyce oraz wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość powietrza. 9 lutego br. słuchacze Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać wykładu doradcy energetycznego, Magdaleny Żelichowskiej na temat ochrony powietrza, efektywności energetycznej budynków oraz odnawialnych źródeł energii. Podobna tematyka poruszana była również podczas spotkania z mieszkańcami gminy Grabów nad Prosną w dn. 15.02 br. Edukacja i informacja mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz możliwych działań lokalnych i indywidualnych jest bardzo istotną kwestią w kształtowaniu sposobu myślenia, podejścia do środowiska naturalnego oraz ochronie powietrza.

 


Magdalena Żelichowska
22.02.2017 r.

Logo ZDE