# # # # A A A

Doradcy energetyczni na targach Pol-Eco-System

30.10.2015
Doradcy energetyczni na targach Pol-Eco-System

Wytyczne w zakresie ochrony Środowiska stawiane nam przez Unię Europejską, zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne, wymagają ciągłego rozwoju oraz doskonalenia. Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się w dniach 27-30.10.2015r., stanowiły przegląd eko-technologii, a także były miejscem spotkań specjalistów z tej branży.

Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu doradcy energetyczni informowali zwiedzających, zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, o możliwościach realizacji tego typu przedsięwzięć przy wsparciu z krajowych i unijnych środków finansowych.
Targi były również okazją do zapoznania się z nowinkami technologicznymi. Podczas zorganizowanych konferencji i seminariów można było dowiedzieć się w którą stronę zmierza rynek OZE, a także jak przebiegają prace nad systemem wsparcia tych inwestycji. W wydarzeniach czynnie uczestniczyli doradcy energetyczni, prezentując ideę projektu doradztwa oraz możliwości wsparcia finansowego w inwestycje w zakresie budownictwa energooszczędnego i ograniczania niskiej emisji ze środków WFOŚiGW.

 

Logo ZDE