# # # # A A A

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

09.01.2019

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w kraju. Swoje święto obchodzi 9 stycznia dla upamiętnienia historycznego zjazdu organizacyjnego w 1928 r.

Główne zadanie Ligi Ochrony Przyrody to prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a także czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Obchody święta są przede wszystkim celebrowane w szkołach, gdzie organizowane są zabawy, konkursy związane z naturą i samą Ligą. Dzieci malują zwierzęta, piszą wypracowania o naturze, oglądają filmy przyrodnicze, ucząc się przy tym  jak dbać o środowisko.