# # # # A A A

Gmina Stare Miasto dba o czyste powietrze

20.06.2018

Dnia 07 czerwca b.r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto odbyło się uroczyste podpisanie 15 umów na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Program dotacyjny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Stare Miasto.

Na spotkaniu obecna była również Kinga Świtalska – Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, która zaprezentowała uczestnikom aspekty w zakresie poprawy jakości powietrza oraz możliwości pozyskania dofinansowania do proekologicznych inwestycji przez osoby fizyczne.

ZDE