# # # # A A A

Informacja w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie

05.12.2018
Informacja w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie informuję , że w Monitorze Polskim 19.11.2018r. zostało opublikowane „Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” o wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis  w rolnictwie, który wynosi 225 700 000,00 euro i w  dniu 7 listopada został wykorzystany w wysokości 225 700 000,00 euro, co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej Polsce dla przedsiębiorstw z sektora produkcji rolnej. Wprowadzanie nowych decyzji i zatwierdzanie sprawozdań zawierających decyzje z rozporządzenia 1408/2013 jest obecnie wstrzymane.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu dla przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ogłoszonego Naboru na ochronę i odbudowę populacji pszczół możliwe będzie tylko po zwiększeniu puli środków przeznaczonych na pomoc de minimis w rolnictwie na 2019 rok.