Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Czyste Powietrze


Prezes Zarządu WFOŚiGW w Radio Poznań – audycja nt. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

05.01.2023
W dniu wejścia w życie nowej wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, 3 stycznia 2023 r, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak wraz z Marzeną Nurczyńską – Kierownikiem Działu Programu Czyste Powietrze, były gościem audycji „W środku dnia” na antenie Radio Poznań. Podczas rozmowy zostały omówione przede wszystkim  zmiany w Programie, jak  również dotychczasowe efekty Pro...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

30.12.2022
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”   Zmiana Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz...
Czytaj więcej

Zaproszenie do odsłuchania audycji w Radio Emaus „Zmiany w programie Czyste Powietrze”

29.12.2022
Zapraszamy serdecznie do wysłuchania nowego odcinka audycji Ekosfera w Radio Emaus „Zmiany w programie Czyste Powietrze”.   Tematem audycji są zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.   Jakie zmiany obejmuje nowa wersja programu? Jak wysokie dofinansowanie możemy otrzymać? Jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku? Jak długo trwa ...
Czytaj więcej

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze od stycznia 2023

16.12.2022
Wraz z początkiem 2023 roku w życie wejdzie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w której zaplanowano szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów. Kluczowe zmiany to:  Podwyższenie progów dochodowych  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł...
Czytaj więcej

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

17.10.2022
Przywrócony zostaje rodzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli na dokumentach w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym, w przypadku takiej kontroli, Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzające wyko...
Czytaj więcej