# # # # A A A

I Konferencja Wielkopolskiej Sieci Edukacji Ekologicznej

27.10.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest organizatorem Wielkopolskiej Sieci Edukacji Ekologicznej.

Ideą Sieci jest zebranie informacji o wszelkich formach edukacji ekologicznej, stałych programach realizowanych przez różne podmioty na terenie naszego województwa oraz stworzenie warunków do wymiany pomiędzy nimi doświadczeń, pomysłów, a może i realizacji wspólnych projektów.

Fundusz przez dwa lata zbierał dane o programach edukacji ekologicznej, o autorskich projektach edukacji ekologicznej, o ścieżkach edukacyjnych, o ofercie edukacyjnej wszelkich ośrodków szkół, nadleśnictw oraz organizacji i podmiotów realizujących tego rodzaju zadania.

W planach jest m.in. stworzenie Przeglądu Edukacji Ekologicznej zawierającego podstawowe dane i informacje o wszystkich ośrodkach, instytucjach, organizacjach, środowiskach i placówkach zajmujących się edukacją ekologiczną, a także zaproszenie innych jednostek do opracowania wojewódzkiej strategii edukacji ekologicznej zawierającej priorytety rozwoju regionalnego i ochrony środowiska.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM w dniu 19.10.2017 r. miała miejsce oficjalna inauguracja WSEE. Koordynator Sieci, Krzysztof Mączkowski, przypomniał założenia programu i zaprosił do wysłuchania prezentacji kilku podmiotów oferujących projekty edukacyjne: Fundacji ProTerra, Fundacji Na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, ABRYS-u, Agencji Informacji i Ochrony Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Krystyna Aleksandrzak, kierownik Działu Przygotowania Umów WFOŚiGW w Poznaniu, przedstawiła obszerną informację o zasadach finansowania edukacji ekologicznej ze środków Funduszu.