# # # # A A A

Konsultacje społeczne RDLP w Poznaniu w sprawie użycia Dursbanu 480 EC

11.01.2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, jako instytucja posiadająca certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) jest zobowiązana do przestrzegania zasad promowanych przez FSC. Jedną z tych zasad jest prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. RDLP w latach 2018-2023 planuje użycie środka ochrony roślin Dursban 480 EC, w skład którego wchodzi substancja aktywna o nazwie chloropiryfos  (związek z grupy fosforoorganicznych), do zwalczania pędraków na powierzchniach, gdzie będą prowadzone odnowienia lasu zalesienia oraz na plantacjach nasiennych.

RDLP w Poznaniu informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie użycia Dursbanu 480 EC. Więcej informacji na stronie internetowej: www.poznan.lasy.gov.pl

Informacja o konsultacjach społecznych ZO.0152.2.2018