# # # # A A A

Kontakt

ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00
fax: 61 841 10 09

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
www: www.wfosgw.poznan.pl

BIP: bip.wfosgw.poznan.pl
Regon: 301313654
NIP: 778-11-34-790

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

Google Map of ul. Szczepanowskiego 15 A poznań

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15 A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;
6. posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat.
 • Zarząd
  • Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu
   Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

 • Sekretariat
  • Sekretariat
   tel. 61 845 62 00

 • Wydział Organizacyjno-Finansowy
  • Anna Frankowska – dyrektor tel. 61 845 62 38

    

 • Dział Finansowo-Księgowy
  • Ewa Grabowska-Stelmaszyk – Główna Księgowa, tel. 61 845 62 37

   Wioletta Jastrzębska, tel. 61 845 62 89

   Halina Kończewska, tel. 61 845 62 40

   Krystyna Mermela, tel. 61 845 62 43

   Ewa Pałka, tel 61 845 62 76

   Aneta Ludwiczak – tel. 61 845 62 42

   Krzysztof Krzyżewski, tel. 61 845 62 39

   Barbara Rusin, tel. 61 845 62 41

 • Dział Organizacyjno-Administracyjny
  • Izabela Kamińska – kierownik, tel. 61 845 62 75

   Karolina Iwańska – tel. 61 845 62 09

   Dorota Borowska, tel. 61 845 62 85

   Marek Górazda, tel. 61 845 62 33

   Mariola Konieczna, tel. 61 845 62 00

   Matylda Łazińska, tel. 61 845 62 55

   Sławomir Rajkowski, tel. 61 845 62 81

   Marta Jankowska, tel. 61 845 62 03

   Urszula Chłystun – tel. 61 845 62 53

    

 • Planowanie i Analizy Finansowe
  • Jolanta Maria Ratajczak, tel. 61 845 62 91

 • Kadry i Szkolenia
  • Anna Kamińska, tel. 61 845 62 36

 • Obsługa Zarządu i Rady Nadzorczej
  • Anna Mazowiecka-Lange, tel. 61 845 62 97

 • Technologie Informatyczne
  • Marek Figaniak, tel. 61 845 62 54

 • Wydział Przygotowania Przedsięwzięć
 • Dział Przedsięwzięć Inwestycyjnych
  • Robert Złotek – p.o. kierownika Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych tel. 61 845 62 21

   Agnieszka Chatłas, tel. 61 845 62 96

   Andrzej Dymek, tel. 61 845 62 74

   Agnieszka Kaczmarek-Knop, tel. 61 845 62 19

   Sylwia Krzewińska, tel. 61 845 62 02

   Marika Kuncewicz, tel. 61 845 62 24

   Anna Malanowska, tel. 61 845 62 64

   Malwina Nowak, tel. 61 845 62 57

   Marzena Nurczyńska, tel. 61 845 62 12

   Barbara Sławińska, tel. 61 845 62 73

   Paweł Stanek, tel. 61 845 62 16

   Jacek Szerszenowicz, tel. 61 845 62 17

   Marta Wasilewska, tel. 61 845 62 82

   Daniel Waszak, tel. 61 845 62 63

   Tomasz Werbowski, tel. 61 845 62 52

   Krzysztof Zaborowski, tel. 845 62 46

 • Dział Przedsięwzięć Pozostałych
  • Krystyna Aleksandrzak – kierownik, tel. 61 845 62 15

   Ewa Błaszyk-Uniejewska, tel. 61 845 62 13

   Agnieszka Kromrych-Rosik, tel. 61 845 62 88

   Jolanta Lipska, tel. 61 845 62 35

   Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79

   Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14

 • Wydział Monitoringu i Kontroli
  • Donata Glapiak – dyrektor, tel. 61 845 62 23

 • Dział Monitoringu Umów
  • Monika Nowak – kierownik, tel. 61 845 62 34

   Katarzyna Bagrowska, tel. 61 845 62 22

   Anna Bajon-Luty, tel. 61 845 62 18

   Marta Lisek, tel. 61 845 62 78

   Irena Łoś, tel. 61 845 62 61

   Andrzej Roszko, tel. 61 845 62 70

   Elżbieta Szymańska, tel. 61 845 62 25

   Ewelina Świątek-Bielejewska, tel. 61 845 62 48

   Karolina Turostowska, tel. 61 845 62 20

   Karol Waleriańczyk, tel. 61 845 62 83

   Hanna Jeleń-Łukowska, tel. 61 845 62 94

   Ewa Konieczna, tel. 61 845 62 08

   Monika Kubiszyn, tel. 61 845 62 90

 • Stanowisko ds. Kontroli Przedsięwzięć
  • Tomasz Kadzewicz – tel. 61 845 62 69

   Kamil Jaśniewicz, tel. 61 845 62 92

   Witold Kamiński, tel. 61 845 62 29

   Paulina Palicka, tel. 61 845 62 06

   Anna Tadrowska, tel. 61 845 62 30

   Wojciech Kucharski, tel. 61 845 62 27

    

 • Program Czyste Powietrze
  • 61 845 62 24

   61 845 62 28

    

 • Zespół Doradców Energetycznych
  • Łukasz Dranikowski, tel. 61 845 62 87

   Maciej Kołowski, tel. 61 845 62 32

   Sebastian Maćkowiak, tel. 61 845 62 07

   Kinga Świtalska, tel. 61 845 62 93

   Magdalena Żelichowska, tel. 61 845 62 44

   Ireneusz Ratajczak, tel. 61 845 62 10 

   Marcin Lis, tel. 61 845 62 66

 • Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Jakością
  • Anna Strzelewicz, tel. 61 845 62 11