# # # # A A A

Lista wniosków w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych skutków awarii na 2018r.

28.06.2018

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 26.06.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z  działaniami z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii  w roku 2018 i zaplanował pomoc finansową ze środków WFOŚiGW.

Jednocześnie informujemy, że w związku z podpisaniem umowy udostępnienia środków z NFOŚiGW na finansowanie „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” przeznaczonego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego na finansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz przekazania na ten cel znaczących środków, Zarząd Funduszu uwzględnił na liście wniosków zaakceptowanych do dofinasowania w ramach naboru na przedsięwzięcia pozostałe  wyłącznie wnioski wskazane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej jako najpilniejsze zakupy sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i samochodów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w skali województwa.

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach naboru na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie  zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii  otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.