# # # # A A A

Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych

12.05.2018

Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 r. Oficjalnie obchody odbywają się w drugą sobotę maja. W roku 2018 wypadają 12 maja.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska. Jest to umowa międzynarodowa (ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.), zwracająca uwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywają gatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennych wędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań.

Celem  Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, głównie zagrożonych wyginięciem. Jego obchody  koncentrują się na jednym z największych fenomenów życia – podróży ptaków. Dziennie trasa ptasich wędrówek
w zależności od wielkości ptaków wynosi od 100 do 500 km.

Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków łączące trzy kontynenty: nasz kraj jest ważnym obszarem dla ptaków wędrujących przez Europę,
z dalekiej Syberii, Afryki i Azji.