# # # # A A A

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

14.03.2019

Co roku, 14 marca organizacje ekologiczne i społeczne informują obywateli o negatywnych skutkach budowy wielkich tam. Inicjatywa ta na świecie koordynowana jest  przez International Rivers Network ze Stanów Zjednoczonych,  a w naszym kraju organizowany jest przez  klub Gaja.

Zapory wodne były budowane od bardzo wielu lat w celu zapobiegania powodziom, pozyskiwania energii oraz magazynowania wody. Na dzień dzisiejszy niemal połowa rzek na całym świecie została przegrodzona przynajmniej jedną dużą zaporą, jednakże działania te nie przynoszą takich korzyści jakich się spodziewali ich zwolennicy. Zmieniając środowisko fizyczne rzek i ich dolin, człowiek wpływa na warunki życia roślin i zwierząt, niszczy roślinność wraz z związanymi z nią zwierzętami poprzez prace wykonywane w korycie rzeki lub w dolinie.