# # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

06.12.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłasza nabór  wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem na rok 2018.

Nabór wniosków dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, modernizacji źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej budynków, montażu odnawialnych źródeł energii, wykonanie obiektów małej retencji, rekultywacja składowisk odpadów, budowa PSZOK, rozbudowa instalacji zagospodarowania odpadów, oraz innych przedsięwzięć wpisujących się w/w kierunki finansowania.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link