# # # # A A A

Ochrona bioróżnorodności i świadczenia ekosystemowe – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć związanych z Ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi

11.03.2019

W dniu 28.02.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.5 na przedsięwzięcia dotyczące Ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych planowanych do realizacji w 2019 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania
i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowało się 25 wniosków, dla których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 50-60% całkowitego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania – planowana pomoc

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa