# # # # A A A

Ochrona i odbudowa populacji pszczół – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.4 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Ochrony i odbudowy populacji pszczół w roku 2019

07.02.2019

W dniu 31.01.2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.4 na przedsięwzięcia dotyczące Ochrony i odbudowy populacji pszczół  planowane do realizacji w 2019 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania zakwalifikowały się 22 wnioski, dla  których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 48,3-55% całkowitego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście planowanej pomocy otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.

• Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – planowana pomoc

• Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania – lista rezerwowa