# # # # A A A

Ochrona i odbudowa populacji pszczół – zakończyła się procedura oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów formalnych

10.01.2019

W dniu 07 stycznia 2019 roku zakończyła się procedura oceny wniosków  według kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.5 na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej oceny 30 wniosków uzyskało negatywny wynik,  co wyklucza je z dalszego procedowania. 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

 Kryteria oceny formalnej spełniły 54  wnioski kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.