# # # # A A A

Ochrona i kształtowanie przyrody 2018 – nabór wniosków

19.01.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  ogłasza nabór wniosków na  przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018.

Nabór Wniosków jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów posiadających osobowość prawną, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym na mocy ustawy przysługuje zdolność prawna, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2018.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link