# # # # A A A

Aktualne nabory

W związku z licznymi zapytaniami na temat naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest, uprzejmie informujemy, że termin naboru uzależniony jest od uruchomienia Programu Priorytetowego dedykowanego usuwaniu wyrobów zawierających azbest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Funduszu.

 

Informacje o naborach