# # # # A A A

Nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Cel programu:

Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i związki międzygminne.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte będą:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Forma dofinansowania:

Dotacja

Wysokość dofinansowania:

  • do 100% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G[1] określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1500 do 2000,
  • 40% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Jest to pierwsze ogłoszenie naboru w ramach programu pn. :”Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Kolejne będą ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych WFOŚiGW w Poznaniu.

[1] Wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora wniosków

Powrót