# # # # A A A

Nabór wniosków w trybie ciągłym

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym.

Beneficjenci:

1)     beneficjenci programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, którzy posiadają osobowość prawną,

2)     jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

3)     podmioty posiadające osobowość prawną

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Wysokość dofinansowania:

Do 100% Kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w trybie naboru ciągłego.

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków . Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku”.

Powrót