# # # # A A A

Wniosek o udzielenie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej

Nabór skierowany do Beneficjentów, którzy potrzebują wsparcia przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, na pokrycie wkładu UE, tj. w zachowaniu płynności finansowej.

Powrót