# # # # A A A

Wniosek o udzielenie promesy finansowania przy przedsięwzięciach z udziałem środków zagranicznych

Wniosek o udzielenie promesy finansowania, dla podmiotów które ubiegają się o środki zagraniczne i potrzebują funduszy na zbilansowanie kosztów projektu.

Powrót