# # # # A A A

Planowane nabory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2018 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”.

Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie !

L p. Nazwa naboru Planowany termin ogłoszenia naboru* Planowany termin zakończenia naboru* Status naboru Rodzaje przedsięwzięć objęte naborem
1 Ochrona pszczół  02.10.2017 r.  19.10.2017 r. planowany
2 Edukacja Ekologiczna  06.11.2017 r.  23.11.2017 r. planowany
3 Przedsięwzięcia inwestycyjne  27.11.2017 r.  21.12.2017 r. planowany Gospodarka wodna, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii, Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem
4 Usuwanie azbestu  18.12.2017 r.  11.01.2018 r. planowany  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
5 Ochrona i kształtowanie przyrody  22.01.2018 r.  08.02.2018 r. planowany  Usuwanie barszczu Sosnowskiego, nasadzenia śródpolne, czynna ochrona gatunków zagrożonych, rewitalizacja zabytkowych parków,
6 Pozostałe  19.03.2018 r.  05.04.2018 r. planowany Monitoring środowiska, Zapobieganie i likwidacja skutków poważanych awarii, Inne przedsięwzięcia nie objęte ogłoszonymi naborami

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Powrót