# # # # A A A

Planowane nabory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2018 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”.

Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie !

L p. Nazwa naboru Planowany termin ogłoszenia naboru* Planowany termin zakończenia naboru* Status naboru Rodzaje przedsięwzięć objęte naborem
1 Ochrona pszczół  04.12.2017 r. 21.12.2017 r. nabór zakończony
2 Usuwanie azbestu  18.12.2017 r.  10.01.2018 r. nabór zakończony Usuwanie wyrobów zawierających azbest
3 Przedsięwzięcia inwestycyjne  22.01.2018 r.  01.10.2018 r. nabór ciągły Gospodarka wodna, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii, Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem
4 Ochrona i kształtowanie przyrody  19.01.2018 r.  09.02.2018 r. nabór zakończony  Usuwanie barszczu Sosnowskiego, nasadzenia śródpolne, czynna ochrona gatunków zagrożonych, rewitalizacja zabytkowych parków,
5 Pozostałe  22.02.2018 r.  15.03.2018 r. nabór zakończony Monitoring środowiska, Zapobieganie i likwidacja skutków poważanych awarii, Inne przedsięwzięcia nie objęte ogłoszonymi naborami
6 Edukacja Ekologiczna  28.03.2018 r.  07.05.2018 r. otwarty

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Powrót