# # # # A A A

Planowane nabory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

L p. Nazwa naboru Planowany termin ogłoszenia naboru* Planowany termin zakończenia naboru* Rodzaje przedsięwzięć objęte naborem
1 Usuwanie barszczu Sosnowskiego  06.09.2016 r.  Nabór zakończony
2 Ochrona pszczół  15.09.2016 r.  Nabór zakończony
3 Edukacja Ekologiczna  13.10.2016 r.  Nabór zakończony
4 Przedsięwzięcia inwestycyjne  14.11.2016 r.  31.10.2017 r. Gospodarka wodna, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii, Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem
5 Usuwanie azbestu  02.12.2016 r.  Nabór zakończony  Usuwanie, unieszkodliwianie i transport materiałów zawierających azbest
6 Ochrona i kształtowanie przyrody  12.12.2016 r.  Nabór zakończony
7 Pozostałe  23.01.2017 r.  Nabór zakończony Monitoring środowiska, Zapobieganie i likwidacja skutków poważanych awarii, Inne przedsięwzięcia nie objęte ogłoszonymi naborami
8 LED – Oświetlenie Energooszczędne 05.01.2017 r. Nabór zakończony  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Powrót