# # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia Pozostałe

23.01.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

 ogłasza nabór wniosków na  przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie:

– monitoringu środowiska,

– zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii,

– innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie:

od dnia 23 stycznia 2017 r. od godz. 8.00 do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

  • Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017
  • Regulaminem naboru wniosków  na przedsięwzięcia Pozostałe
  • Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami.

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

Powrót