# # # # # # A A A

Osoby fizyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje Programy Priorytetowe obejmujące finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.