# # # # A A A

Osoby fizyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje Programy Priorytetowe obejmujące finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

 

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera inwestycje realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze w ramach trzech linii kredytowych:

  • Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
  • Linia nr 3 -Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii

Informacje na temat dopłat do kredytów bankowych znajdują się poniżej:

Dopłaty do kredytów udzielanych przez BOŚ

Dopłaty do kredytów udzielanych przez pozostałe banki

 

Informacji w zakresie Programów Priorytetowych dla osób fizycznych udzielają pracownicy:

Dział Funduszy Europejskich

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 8456 212
Anna Romanowska – tel. 61 8456 273
Katarzyna Bosa – tel. 61 8456 263

Dział Weryfikacji Finansowej

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 75
Agnieszka Kaczmarek-Knop – tel. 61 845 62 19
Małgorzata Proniewska – tel. 61 845 62 77