# # # # # A A A

Aktualne nabory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu prowadzi obecnie nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Więcej informacji w osobnej zakładce: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Powrót