# # # # A A A

Planowane nabory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

L p. Program Priorytetowy, w ramach którego będzie ogłaszany nabór Planowany termin ogłoszenia naboru* Planowany termin rozpoczęcia naboru* Planowany termin zakończenia naboru*
1 Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„OZE – 2017”
02.01.2017 10.01.2017  nabór zakończony
2 Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„TERMO – 2017”
13.03.2017 20.03.2017  31.03.2017
3 Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI – 2017” 27.03.2017 03.04.2017  28.04.2017
4 Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017” 08.05.2017 15.05.2017 26.05.2017

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Powrót