# # # # A A A

Nabór wniosków na rok 2019

26.02.2018 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”

ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych

ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2019

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie do dnia 22 marca 2018 r., do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018
Regulaminem naboru wniosków,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować do:
• Robert Złotek, tel. 61 845-62-21,

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót