# # # # A A A

Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – już są!

01.07.2015
Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – już są!

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 01.07.2015 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 72 wnioski, na łączną wartość 1 197 549,00 zł.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zawiera wykaz przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie.

 

Opracował:

Robert Złotek

01.07.2015r.

Logo ZDE