# # # # # A A A

Pierwsze Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z gminami z Wielkopolski podpisane

11.07.2019

W celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także dotarcia do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców, zgodnie z wolą Ministra Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprosił samorządy z terenu Wielkopolski do podpisania Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Rola samorządów w procesie aplikacji o środki w ramach Programu jest nieoceniona. Przedstawiciele administracji samorządowej na poziomie gminy doskonale orientują się w potrzebach lokalnych i są najbliżej mieszkańców i ich problemów. Dlatego tak ważna jest synergia wspólnych działań.

Pierwsze Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a gminami z terenu Wielkopolski zostały podpisane w dniach 8-11 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podpisanie kolejnych Porozumień z gminami oraz uroczyste ich wręczenie włodarzom miast i gmin przez wojewodę wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Panią Jolantę Ratajczak oraz posła Pana Bartłomieja Wróblewskiego będzie miało miejsce 12 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.