# # # # A A A

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze !

20.08.2015
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze !

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015”

Ogłasza ponownie nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 27. 08. 2015 r. do godz. 14.00

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na       stronie internetowej WFOŚiGW:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dot. naboru wniosków prosimy kierować do:

  • Barbara Baryluk, tel. 61 845-62-76, barabara.baryluk@wfosgw.poznan.pl
  • Paweł Stanek, tel. 845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl
  • Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

Logo ZDE