# # # # A A A

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji PP Czyste Powietrze

12.07.2019

W dniu 12 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie porozumień w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a gminami z terenu Wielkopolski. Dokumenty o współpracy i gratulacje przekazał włodarzom miast i gmin wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z panią prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolantą Ratajczak i posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Włączenie gmin w proces obsługi Programu ma na celu usprawnienie jego realizacji oraz dotarcie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Spotkaniu towarzyszyło szkolenie pracowników gmin zaangażowanych w proces obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.