# # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że w dniu 21.01.2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w terminie do 31.12.2018 r. złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.