# # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Poniżej lista gmin z terenu Wielkopolski, które podpisały Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowanie Programem jest duże, a liczba gmin, które deklarują współpracę w tym zakresie stale rośnie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie do Programu przystąpią kolejne samorządy.
GMINY:
1 Baranów powiat Kępiński
2 Blizanów powiat Kaliski
3 Bralin powiat Kępiński
4 Brzeziny powiat Kaliski
5 Budzyń powiat Chodzieski
6 Chrzypsko Wielkie powiat Międzychodzki
7 Czajków powiat Ostrzeszowski
8 Czermin powiat Pleszewski
9 Dobra powiat Turecki
10 Dobrzyca powiat Pleszewski
11 Gniezno gmina powiat Gnieźnieński
12 Golina powiat Koniński
13 Gołuchów powiat Pleszewski
14 Jaraczewo powiat Jarociński
15 Jutrosin powiat Rawicki
16 Kaczory powiat Pilski
17 Kawęczyn powiat Turecki
18 Kazimierz Biskupi powiat Koniński
19 Kępno powiat Kępiński
20 Koło powiat Kolski
21 Kórnik powiat Poznański
22 Krajenka powiat Złotowski
23 Kramsk powiat Koniński
24 Kraszewice powiat Ostrzeszowski
25 Krzymów powiat Koniński
26 Krzywiń powiat Kościański
27 Lądek powiat Słupecki
28 Lipka powiat Złotowski
29 Lipno powiat Leszczyński
30 Łęka Opatowska powiat Kępiński
31 Łubowo powiat Gnieźnieński
32 Miasteczko Krajeńskie powiat Pilski
33 Mieścisko powiat Wągrowiecki
34 Mikstat powiat Ostrzeszowski
35 Miłosław powiat Wrzesiński
36 Mosina powiat Poznański
37 Mycielin powiat Kaliski
38 Nowe Skalmierzyce powiat Ostrowski
39 Oborniki powiat Obornicki
40 Opalenica powiat Nowotomyski
41 Osieczna powiat Leszczyński
42 Ostrów Wielkopolski gm. powiat Ostrowski
43 Pakosław powiat Rawicki
44 Perzów powiat Kępiński
45 Pleszew powiat Pleszewski
46 Puszczykowo powiat Poznański
47 Rakoniewice powiat Grodziski
48 Rogoźno powiat Obornicki
49 Rychtal powiat Kępiński
50 Rychwał powiat Koniński
51 Skoki powiat Wągrowiecki
52 Skulsk powiat koniński
53 Słupca Miasto powiat Słupecki
54 Sośnie powiat Ostrowski
55 Stare Miasto powiat Koniński
56 Strzałkowo powiat Słupecki
57 Szamocin powiat Chodzieski
58 Szczytniki powiat Kaliski
59 Szydłowo powiat Pilski
60 Śmigiel powiat Kościański
61 Święciechowa powiat Leszczyński
62 Tarnowo Podgórne powiat Poznański
63 Trzcianka powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
64 Trzcinica powiat Kępiński
65 Tuliszków powiat Turecki
66 Turek powiat Turecki
67 Wągrowiec powiat Wągrowiecki
68 Wierzbinek powiat Koniński
69 Wilczyn powiat Koniński
70 Września powiat Wrzesiński
71 Zakrzewo powiat Złotowski
72 Złotów miasto powiat Złotowski


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.