# # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Poniżej lista gmin z terenu Wielkopolski, które podpisały Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowanie Programem jest duże, a liczba gmin, które deklarują współpracę w tym zakresie stale rośnie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie do Programu przystąpią kolejne samorządy.
GMINY:

1 Baranów powiat Kępiński
2 Białośliwie powiat Pilski
3 Blizanów powiat Kaliski
4 Bralin powiat Kępiński
5 Brzeziny powiat Kaliski
6 Budzyń powiat Chodzieski
7 Chrzypsko Wielkie powiat Międzychodzki
8 Czajków powiat Ostrzeszowski
9 Czermin powiat Pleszewski
10 Dobra powiat Turecki
11 Dobrzyca powiat Pleszewski
12 Gniezno gmina powiat Gnieźnieński
13 Golina powiat Koniński
14 Gołuchów powiat Pleszewski
15 Jaraczewo powiat Jarociński
16 Jutrosin powiat Rawicki
17 Kaczory powiat Pilski
18 Kawęczyn powiat Turecki
19 Kazimierz Biskupi powiat Koniński
20 Kępno powiat Kępiński
21 Kobyla Góra powiat Ostrzeszowski
22 Konin powiat Koniński
23 Koło powiat Kolski
24 Koło (miasto) powiat Kolski
25 Kórnik powiat Poznański
26 Krajenka powiat Złotowski
27 Kramsk powiat Koniński
28 Kraszewice powiat Ostrzeszowski
29 Krzymów powiat Koniński
30 Krzywiń powiat Kościański
31 Lądek powiat Słupecki
32 Lipka powiat Złotowski
33 Lipno powiat Leszczyński
34 Łęka Opatowska powiat Kępiński
35 Łubowo powiat Gnieźnieński
36 Miasteczko Krajeńskie powiat Pilski
37 Mieścisko powiat Wągrowiecki
38 Mikstat powiat Ostrzeszowski
39 Miłosław powiat Wrzesiński
40 Mosina powiat Poznański
41 Mycielin powiat Kaliski
42 Nowe Skalmierzyce powiat Ostrowski
43 Oborniki powiat Obornicki
44 Opalenica powiat Nowotomyski
45 Osieczna powiat Leszczyński
46 Ostrów Wielkopolski gm. powiat Ostrowski
47 Ostrów Wielkopolski (miasto) powiat Ostrowski
48 Pakosław powiat Rawicki
49 Perzów powiat Kępiński
50 Pleszew powiat Pleszewski
51 Połajewo powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
52 Puszczykowo powiat Poznański
53 Rakoniewice powiat Grodziski
54 Rawicz powiat Rawicki
55 Rogoźno powiat Obornicki
56 Rychtal powiat Kępiński
57 Rychwał powiat Koniński
58 Skoki powiat Wągrowiecki
59 Skulsk powiat koniński
60 Słupca Miasto powiat Słupecki
61 Sośnie powiat Ostrowski
62 Stare Miasto powiat Koniński
63 Strzałkowo powiat Słupecki
64 Szamocin powiat Chodzieski
65 Szczytniki powiat Kaliski
66 Szydłowo powiat Pilski
67 Śmigiel powiat Kościański
68 Święciechowa powiat Leszczyński
69 Tarnowo Podgórne powiat Poznański
70 Tarnówka powiat Złotowski
71 Trzcianka powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
72 Trzcinica powiat Kępiński
73 Tuliszków powiat Turecki
74 Turek powiat Turecki
75 Wągrowiec powiat Wągrowiecki
76 Wągrowiec (miasto) powiat Wągrowiecki
77 Wierzbinek powiat Koniński
78 Wilczyn powiat Koniński
79 Władysławów powiat Turecki
80 Września powiat Wrzesiński
81 Wysoka powiat Pilski
82 Zagórów powiat Słupecki
83 Zakrzewo powiat Złotowski
84 Złotów (miasto) powiat Złotowski
85 Złotów (gmina) powiat Złotowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.