# # # # A A A

Jaka przyszłość czeka energetykę?

23.05.2017

Zespół Doradców Energetycznych reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczył w konferencji pn. „Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki – potencjał do krajowej inteligentnej specjalizacji”, która odbyła się 16 maja 2017 roku w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

Tematyka wydarzenia dotyczyła przyszłości energetyki rozproszonej, jako krajowej inteligentnej specjalizacji poprzez poszukiwanie innowacyjnych, efektywnych i konkurencyjnych źródeł energii. Na konferencji omówiono również zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii w ramach realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz ideę klastrów i spółdzielni energetycznych. Ważną kwestią było wskazanie barier w rozwoju energetyki rozproszonej, zwłaszcza barier formalno-prawno-administracyjnych oraz integracja inwestycji w odnawialne źródła energii na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez koordynację wydatkowania dostępnych środków finansowych. Konferencja nawiązywała także do konwencjonalnych źródeł energii wykorzystywanych w nowych technologiach węglowych, a także do alternatywnych paliw transportowych.

W panelu związanym z finansowaniem „energetycznych” inwestycji wziął udział doradca energetyczny Piotr Ratajczak, prezentując ofertę WFOŚiGW w Poznaniu.

Logo ZDE