# # # # A A A

Rajd rowerowy wzdłuż doliny rzeki Bogdanki w dniu 29.09.2017r.

28.09.2017

W dniu 29 września 2017r. (piątek) odbędzie się Rajd rowerowy wzdłuż doliny rzeki Bogdanki i wokół jeziora Strzeszyńskiego.

Rajd połączony będzie z grami i quizami dotyczącymi zagadnień przyrodniczych, znajomością fauny i flory lasów Poznania. Projekt ma na celu promocję wartości przyrodniczych i właściwych zachowań wobec środowiska przyrodniczego, jak również promowanie idei Fair Trade ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska. Dodatkowo celem zadania jest propagowanie aktywnego wypoczynku i bezpieczeństwa, partnerskich zachowań uczestników ruchu drogowego, a także popularyzowanie przyjaznego środowisku środka transportu i rekreacji.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału!

zaproszenie