# # # # A A A

„Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie” – tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska

03.07.2019

„Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie”  była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która odbyła się 1 lipca 2019 r. w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW, prezesi i przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, reprezentanci krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że przy okazji konferencji został uczyniony kolejny, ważny krok na rzecz wspierania rozwoju polskiej wsi, czyli podpisanie porozumień pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i  Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, o ich współpracy ze stacjami okręgowymi. Na mocy tych porozumień można będzie skutecznie wdrażać, opracowany w NFOŚiGW, program poprawy jakości gleb poprzez ich wapnowanie. Zadania okręgowych stacji w tym zakresie obejmują m.in.: gromadzenie kompletnych wniosków, ich ocenę formalną oraz pod kątem poprawności merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego.

Szef resortu środowiska zaznaczył, że przeznacza na realizację programu 300 mln zł, przy czym możliwa będzie korekta tej kwoty, w zależności od realnych potrzeb. Podpisane porozumienia umożliwiają realizację badań gleb i określanie potrzeb wapnowania.