# # # # A A A

Rusza nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w roku 2018

21.02.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  ogłasza nabór wniosków na  przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie: monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii, innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Nabór Wniosków jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów posiadających osobowość prawną, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym na mocy ustawy przysługuje zdolność prawna, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, realizujących w/w przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego w roku 2018.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link